برای اینکه بهترین کیفیت و مواد گرانولی درجه یک تولید

مشاهده

جزو گروه پلی اتیلن سنگین است . پلی اتیلن بادی یکی

مشاهده

مواد بادی قرمز با توری ۱۰۰ این نوع مواد ها اول

مشاهده